Beste wielerliefhebbers,


Het is met grote trots en enthousiasme dat ik jullie welkom heet bij de SKM Ladies Cycling Cup, een schitterende reeks van zes UCI-wedstrijden die gewijd zijn aan het vieren van de ongelooflijke talenten en doorzettingsvermogen van vrouwelijke wielrenners over de hele wereld.


In een tijdperk waarin vrouwen in de sport een steeds prominentere rol innemen, biedt de SKM Ladies Cycling Cup een podium waarop deze atleten kunnen schitteren en inspireren. Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om de kracht, de elegantie en de passie van het dameswielrennen te bevorderen, terwijl we tegelijkertijd streven naar gelijkheid en erkenning in de wielersport.


De zes uitdagende UCI-wedstrijden die deel uitmaken van de SKM Ladies Cycling Cup zullen niet alleen getuigen zijn van spannende competitie, maar ook van grensverleggende prestaties en onvergetelijke momenten. Elk evenement is zorgvuldig geselecteerd om de diversiteit van het dameswielrennen te belichten en om de rensters te testen op verschillende terreinen en omstandigheden.


Wij willen graag onze dank uitspreken aan SKM en al onze gewaardeerde partners hieronder, die deze reeks mogelijk hebben gemaakt. Hun toewijding aan het ondersteunen van het dameswielrennen is bewonderenswaardig en draagt bij aan de groei en bloei van de sport.


Tot slot willen we alle deelnemende rensters bedanken voor hun toewijding, moed en passie. Jullie vormen het hart van de SKM Ladies Cycling Cup, en we kijken er naar uit om samen met jullie een prachtige reis te maken gedurende deze zes wedstrijden.


Mogen de wielerfans wereldwijd genieten van de opwinding, het drama en de schoonheid van de SKM Ladies Cycling Cup!


Met sportieve groet,


het bestuur

Dear cycling enthusiasts,


It is with great pride and enthusiasm that I welcome you to the SKM Ladies Cycling Cup, a magnificent series of six UCI races dedicated to celebrating the incredible talents and perseverance of female cyclists around the world.


In an era where women in sports are taking on increasingly prominent roles, the SKM Ladies Cycling Cup provides a stage on which these athletes can shine and inspire. Our organization aims to promote the strength, elegance, and passion of women's cycling while simultaneously striving for equality and recognition in the world of cycling.


The six challenging UCI races that make up the SKM Ladies Cycling Cup will not only be witnesses to thrilling competition but also to groundbreaking performances and unforgettable moments. Each event has been carefully selected to highlight the diversity of women's cycling and to test the riders on different terrains and conditions.


We would like to express our thanks to SKM and all our valued partners below, who made this series possible. Their commitment to supporting women's cycling is admirable and contributes to the growth and flourishing of the sport.


Finally, we want to thank all participating riders for their dedication, courage, and passion. You are the heart of the SKM Ladies Cycling Cup, and we look forward to embarking on a beautiful journey together throughout these six races.


May cycling fans worldwide enjoy the excitement, drama, and beauty of the SKM Ladies Cycling Cup!


Best regards,